Rammeaftale for ATP’s ejendomsportefølje

4 årige rammeaftale med arkitektrådgivning på ATP’s ejendomsportefølje øst for Storebælt.

tnt arkitekter varetager under denne rammeaftale opgaver indenfor bl.a. bygningsregistrering, modernisering, renovering, ombygning og spaceplanning samt drift og vedligeholdelse og energioptimering. Rådgivning i alle faser, med bruger- og lejerinddragelse, som projekteringsleder, sagsarkitekt, IKT-leder, AMK, byggeleder og tilsyn. Særligt fokus på fase A vedr. sager fra Kunder og Udlejning med udarbejdelse af grundlag for lejekontrakter. (Spaceplan, økonomisk overslag, materialeoversigt og tidsplan)

Type
Renovering, indretning

Beliggenhed
Øst for Storebælt

Bygherre
ATPE A/S

Byggeår
2015 – 2018
2019 – 2023

tnt ydelse
Arkitektrådgivning