Nyt børnehus Skibby

Børneinstitution for 99 børn

Institutionen er udformet som 5 smalle længebygninger, der forskyder sig i forhold til hinanden bevæger sig ud i landskabet. Længerne adskilles to steder af fællesrummene, som spænder fra nord til syd og er gennemlyste. Længebygningerne er udformet som gavlhuse med sadeltag og sadeltagene fortsætter ud som et vældigt udhæng over de sammenhængende terrasser, der som store trædæk får karakter af bådebroer i et bølgende hav af græs.

Grupperummene for børnehaven er arrangeret 2 og 2, let forskudt fra hinanden og med puslerum og garderobe som bindeled. En dobbeltdør mellem de 2 grupper giver mulighed for enten at sammenlægge grupperne eller holde dem helt adskilt. Legegruppens grupperum ligger for sig selv, med tilsvarende puslerum og garderobe.
Længernes tværsnit med sadeltaget giver mulighed for at arbejde med forskellige rumhøjder. I midterzonen er loftet sænket, så det føles som om grupperummet åbner sig, når man træder ind i rummet, som har loft til kip. De varierende lofthøjder giver også mulighed for at arbejde med hemse og huler – højt og lavt.

Type
Nybyggeri børneinstitution

Beliggenhed
Skibby

Areal/Omfang:
2.000 m2

Bygherre
Frederikssund Kommune

Byggeår
2017, konkurrence

tnt ydelse
Arkitektrådgivning