Rammeaftale for Kriminalforsorgen

Bygningsmæssige tilsyn

tnt arkitekter, Alex Poulsen Arkitekter og Viborg Ingeniørene har vundet den 4 årige rammeaftale om rådgivning vedrørende vedligeholdelsesarbejder samt aftale om bistand med det bygningsmæssige tilsyn (bygningssyn) af Kriminalforsorgens bygninger.

Det arkitektoniske tilsyn har til formål, at bygningernes arkitektoniske, brugsmæssige og tekniske tilstand opretholdes på det økonomiske mest fordelagtige måde, samt at sikre at den energimæssige standard om muligt forbedres. Derudover udføres der 10 årsbudget for alle tilsyn.

Aftalen omfatter ud- og indvendig bygningssyn af Kriminalforsorgens bygninger: fængsler, arresthuse, pensioner og afdelinger og tilhørende friarealer, samt en rammeaftale om totalrådgivning ved hovedistandsættelser, vedligeholdelses-, ombygnings- og tilbygningsarbejder på bygninger, der er omfattet af ovennævnte tilsyn, i det omfang disse opgaver rent faktisk overdrages den tilsynsførende.

Endvidere omfatter rammeaftalen totalrådgivning ved nybyggeri, i det omfang disse opgaver overdrages den tilsynsførende.

Kriminalforsorgen stiller en række sikkerhedsmæssige krav til bygningerne.bl.a. stilles der krav til valg og standard af byggematerialer og fysisk indretning, hvilket kommer til udtryk i krav til døre, vinduer, tremmer, tage, vægge m.v. Disse sikkerhedsmæssige krav er relevante i både i forhold til tilsynsopgaven og i forhold til de opgaver, der skal udføres under rammeaftalen.

Det er afgørende, at sikkerheden i de pågældende bygninger fungerer efter hensigten, og de tjenesteydelser, der skal præsteres under de omhandlede kontrakter, medvirker til at understøtte denne sikkerhed.

Type
Ud- og indvendig bygningssyn

Beliggenhed
Hele Danmark

Areal/Omfang:
357.250 m2

Bygherre
Direktoratet for Kriminalforsorgen

Byggeår
2015 – 2018

tnt ydelse
Arkitektrådgivning