Rørbæk Huse i Sakskøbing

38 nye almene familieboliger i Sakskøbing med DGNB-certificering

Den nye bebyggelse, Rørbæk Huse, kommer til at ligge som en tæt-lav boligbebyggelse primært i tegl.

Bebyggelsen består af 38 boliger i både 1 og 2 plan. Boligerne varierer fra mindre 2 rums-boliger til 4-rums-boliger i 2 plan.
Boligerne er placeret på de to byggefelter i hver sin boligklynge, med 19 boliger på hvert byggefelt.
De 2 boligklynger ligger på hver sin side af et indre stræde. Det indre stræde har kantparkering og fører til et større parkeringsområde i den vestlige del af grunden.

Husenes bygningskroppe forskyder sig, så skalaen nedbrydes og der opstår lækroge og nicher langs facaderne. Bebyggelsens varierende bygningshøjde tilfører yderligere variation. Boligtyperne, og dermed tagene, vender skiftevis mod have og ankomst og skaber indtrykket af små byhuse i en landsbygade.

Boligernes indbyrdes placering i boligklynger danner et varieret og intimt gårdmiljø med små terrasse-kroge, både private og fælles, fælles grillhjørner, græsarealer samt åbne regnvandsbassiner, evt. kombineret med espalier.

Der lægges op til at beboerne i fællesskab kan udnytte de fælles grønne arealer til køkkenhaver, ophold eller legearealer.

Kvarterspladsen, Lommepladsen og de fælles gårdrum bindes sammen via stier på tværs af bebyggelsen. De grønne gårdrum i boligklyngen udgør det nære fællesmiljø, hvor man har sin daglige kontakt med naboerne.

Projektet opføres efter BR18 og vil blive certificeret til DGNB-guld.

Type
Nybyggeri af 38 almene
boliger

Beliggenhed
Sakskøbing

Areal/Omfang:
3.300 m2

Bygherre
Saksbøking Boligselskab /v
Boligkontoret Danmark

Byggeår
2020 – 2022

tnt ydelse
Arkitektrådgivning