Agnes Have i Hørsholm

Nye boliger ved Poul Henningsens Park

På den tidligere hospitalsgrund i Hørsholm skal der udvikles et nyt, grønt boligområde med 250 boliger af høj kvalitet.
Grunden er blevet omdøbt til PH Park, da den knap seks hektar store grund på Usserød Kongevej ligger 700 meter fra arkitekt Poul Henningsens hjem gennem næsten 20 år.

PH Park består af forskellige boligtyper placeret i klynger i et åbent, rekreativt sø-landskab i overensstemmelse med udviklingsplanen for PH Park.
Den overordnet disponering for parcel 1, Agnes’ Have består af et punkthus, rækkehuse og etageboliger der er placeret i det sydøstlige hjørne af det fremtidige PH-park boligområde. Boligerne varierer i størrelse fra 85 m² til ca. 150 m².
Man ankommer til sin bolig enten via ramper og trapper til det fælles gårdrum eller via trappe/elevator fra p-kælderen. Alle indgange til boligerne er placeret i klyngens gårdareal.

Alle boliger har indeliggende altaner. Der er store vinduespartier mod syd og vest. Vi har arbejdet med dagslysforhold og udsigts-muligheder fra boligerne og alle boliger har en facade mod enten syd eller vest, og primære opholdsrum er placeret, hvor dagslysforholdene er bedst.

Der er i projektet arbejdet med en klar arkitektonisk idé, hvor bebyggelsen fremstår som èt samlet hele, samtidig med, at bolig-typerne klart kan identificeres gennem materialetvalg, tagformer og spring i facader.
Fællesskab og den sociale kontakt mellem beboerne styrkes gennem attraktive boliger og aktivering af fællesarealer både ude og inde.

Grønne kantzoner ind mod det fælles gårdrum giver mulighed for egen identitet og variation, hvor kantzoner ud mod sølandskabet fremstår ens og samlende for bebyggelsen.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Urban Agency.

Type
Nybyggeri, boliger
konkurrenceforslag

Beliggenhed
Bolbrovej Usserød, Kongevej Hørsholm

Areal/Omfang:
7.000 m2

Bygherre
Hørsholm Kommune

Byggeår
2019
Ikke realiseret

tnt ydelse
Arkitektrådgivning