Familieboliger på Amtsvej

Nye familieboliger og seniorboliger på Amtsvej

Boligerne på Amtsvej ligger i en vifteform ud mod Amtsvej og er organiseret, sådan at hver bolig får en syd-vest vendt karnap.

Hele bebyggelsen er i 3½ plan med 3.sals plan tilbagerykket. Bygningen udføres med en kælder 1-2 m over fortov, således at stueetagens boliger hæves over amtsvejen. Herved undgås indblik til boligerne og altaner glasinddækkes som opvarmede karnapper – også af hensyn til støj fra Amtsvej

Den markante og enkle disponering gør det let at aflæse bebyggelsen og orientere sig og kørestolsbrugere kan uhindret færdes overalt i bebyggelsen.

Husene kædes sammen med et sammenhængende tag. Der udføres en åben overdækket trappe og elevator.

Boligerne ligger omkring en overdækket altangang. Altangangen er tænkt udformet åben, idet den er godt beskyttet mod vejrlig med tag og delvis facader.
Boligen er beboerens private sfære hvorfra man kan vælge fælles-skabet til eller fra. I boligen indretter man sig helt efter eget ønske.
Boligens opholdsrum forsynes med en karnap mod syd-vest, således at boligen belyses godt.

Der er tilstræbt et enkelt klassisk materialevalg.

For facaden er der valgt et lyst, gråt murværk. Facaden udføres her som let konstruktion med hvidt facadepuds. Tagrender og tagnedløb udføres i zink.
Husene er opført i lavenergiklasse BR15

Type
Nybyggeri
familieboliger og seniorboliger

Beliggenhed
Amtsvej Allerød

Areal/Omfang:
40 boliger, 4.500 m2

Bygherre
Allerød ByBolig A/S

Byggeår
2017 – 2020

tnt ydelse
Arkitektrådgivning