Badevej i Helsingør

15 almene boliger og 15 private boliger i Helsingør

Der opføres 4 punkthuse i området begrænset af Badevej, Banegårdsvej, Kongevejen og Trækbanen i Helsingør. Bebyggelsen indeholder 30 boliger fordelt på 15 almene boliger og 16 private boliger på i alt ca. 3.000 m2.

Bygningerne udformes som 3 etagers byvillaer hvor bygning 1, 2 og 3 placeres langs Badevej og bygning 4 placeres inde i karreen øst for fællesarealerne. Boligerne varierer fra 2-rums boliger på ca. 70 m2 til 3 og 4-rumsboliger på omkring 100–105 m2.

Vejadgang til boligerne etableres med overkørsel fra Gl. Banegårdsvej. Parkering placeres med adgang fra Banegårdsvej med i alt 30 parkeringspladser. Her placeres også miljøstation samt enkelte fællesdepoter. Cykel-og barnevognsparkering sker primært i overdækning og aflukkede enheder ved husenes østside.
Mod Badevej trækkes husene lidt tilbage fra vejen og der etableres en lille forhave som er karakteristisk for boligerne på nordsiden af Badevej.

Byhusenes arkitektur og skala respekterer bebyggelsesstrukturen i området. Facader udføres i en kombination af murværk, pudsede overflader og træ. Tage udføres som flade tage.
Huset opføres iht. lavenergi 2015

Type
Nybyggeri af 15 almene
boliger og 15 private boliger

Beliggenhed
Badevej 2-4, Helsingør

Areal/Omfang:
30 boliger, 3.000 m2

Bygherre
DOMEA A/S

Byggeår
2017 – 2019

tnt ydelse
Arkitektrådgivning