Beierholm i Søborg

Indretning af kontordomicil

Beierholm har overtaget det 12.000 kvm kontorhus i Søborg. Efter to fusioner har rådgivervirksomheden Beierholm samle sine ansatte i hovedstaden i stort kontorhus i Søborg.
Bygningen blev opført i år 2000 af entreprenørkoncernen MT Højgaard, som er rykket ind i nybyggede kontorer på nabo-grunden.

tnt arkitekter har stået for ny-indretningen af huset med stor fokus på at opnå optimal udnyttelse i størrelse, indretning og funktion ud fra nuværende behov for Beierholm – med mulighed for fleksible ændringer i fremtiden.

Type
Ombygning og indretning

Beliggenhed
Knuds Højgaardsvej 9, Søborg

Areal/Omfang:
Samlet bruttoetageareal 12.000 m2

Bygherre
Beierholm

Byggeår
2017

tnt ydelse
Arkitektrådgivning