Boliger på Bertram Knudsens vej

120 nye almene boliger fordelt på rækkehuse, dobbelthuse og etagehuse

Den nye bebyggelse på Bertram Knudsens Vej kommer til at ligge som solitære teglhuse i et kuperet terræn. Adgangsvejen slynger sig i et bevæget forløb igennem området og præsenterer husene et for et, og giver fine kig gennem bebyggelsen til vandområderne, den begrønnede støjvold og nabogrundene.

Bygningerne er alle vinklet let i forhold til hinanden – det skaber privathed og mindsker indblik og understreger de trekantede tagformer, som ligger med deres spidser i forskellige retninger.

Bygningerne opføres med facader i blødstrøgne varmt gule tegl som giver dem en tyngde og indtryk af kvalitet og uforgængelighed.
Teglenes ujævne overflade og farvespil har en imødekommende stoflighed som giver en fin kontrast til de præcise vinduespartier med de smalle mørke sprosser.

På udvalgte steder afbrydes teglvæggene af en tilbagetrukket træbeklædning – specielt ved indgangspartier giver træet et varmt og sympatisk indtryk og er med til at understrege at her sker noget særligt.
BR 2018.

Type
Nybyggeri
120 boliger

Beliggenhed
Bertram Knudsens Vej, Kolding

Areal/Omfang:
9.300 m2

Bygherre
AAB Kolding

Byggeår
Konkurrence

tnt ydelse
Totalrådgivning