Børnehuset Bakkevej, Rudersdal Kommune

Udbygning og ombygning af børneinstitution

Transformation fra familievilla til institution til 100 børn
Børneinstitutionen er beliggende i et ældre parcelhusområde i Birkerød. Den eksisterende villa der er bevaringsværdig, transformeres og renoveres nænsomt fra familiebolig til børnehus. Med det klassiske gamle hus og den nye tilbygning kombinerer Børnehuset Bakkevej i Birkerød noget gammel og noget nyt. Alle rum i huset har deres egen funktion, som understøtter børnenes leg og læring i en kulturel ramme. Der har været stor fokus på hensyntagen til bygningen og omgivelserne samt brugerinddragelse for børnehusets daglige brugere.

Villaen
Indvendigt ombygges villaen´s 510 m² til brug for børnerum og personalefaciliteter.

En ny tilbygning
En ny bygning på 560 m² tilbygges og med nyt trappe- og elevatorrum forbindes den nye og eksisterende bygning. Tilbygningen indeholder vuggestue, køkken og fælles ophold. Der er lagt stor vægt på afvekslende rumligheder samt multianvendelighed for at tilgodese institutionens brugere.
Omkring bygningen indrettes ny parkeringsplads og have med legeplads.
Lavenergi 2015

Type
Nybyggeri og renovering
børneinstitution for 100 børn

Beliggenhed
Bakkevej, Birkerød

Areal/Omfang:
1.070 m2

Bygherre
Rudersdal Kommune

Byggeår
2014 – 2017

tnt ydelse
Totalrådgivning, projektering, udbud, byggeledelse/tilsyn