Sandlyng i Stenlille

Ny børneinstitution med særlig fokus på energi og miljø

Den integrerede institution i Stenlille er udformet på grundlag af overordnede funktionskrav og rumprogram. Arkitekturens enkelhed afspejles både i planen, konstruktionen og materialer.

Husets grundform er et stort H, hvor institutionens fællesarealer er placeret i H’ets tværbjælke, mens H’ets lodrette linjer, benene, udgør de to børneområder.

Bygningens H-form er bestemt af ønsket om at etablere korte afstande fra grupperummene i de to børneområder til det centrale område.

Denne udformning medfører, at man fra alle områder af huset har god visuel kontakt til det centrale område og køkken/alrum, og muliggør, at institutionen kan lægges sammen på ”kryds og tværs”.

Husets H-form er placeret således på grunden, at de to gårdhaver orienterer sig hhv. mod syd og nord. Hovedindgangen er placeret i den nordlige gårdhave, med gode adgangsforhold fra både stien langs boldbanerne og fra p-pladsen.

Bygherre har ønsket særlig fokus på energi og miljø, og at byggeriet opfylder kravene til lavenergiklasse II.

Af miljømæssige tiltag kan nævnes:

  • optimering af solindfald
  • solfangere
  • trækonstruktion
  • minimal vedligeholdelse
  • fokus på udvendige materialers fremstilling samt levetid
  • maksimal dagslysindfald i primære opholdsrum, for dermed at reducere forbruget af kunstlys
  • passiv solvarme
  • aktiv solvarme

Med afsæt i konkurrenceforslaget hovedintentioner blev der efterfølgende foretaget småjusteringer i planløsningen i dialog med de fremtidige brugere, hvad angår indretning af grupperum, stillerum og puslerum, ligesom udformning af legepladserne havde brugernes store bevågenhed.

Type
Nybyggeri af integreret daginstitution

Beliggenhed
Stenlille

Areal/Omfang:
1.602 m²/180 børn i 9 grupper

Bygherre
Sorø Kommune

Byggeår
2008 – 2009

tnt ydelse
Arkitektrådgivning