Botilbud Lindegården, Fredensborg

Botilbud for multihandicappede unge

Projektet består af 3 dele: Opførsel af ny afdeling bestående af 12 nye boliger og tilhørende fællesareal, ombygning og nybygning af eksisterende fælles- og servicearealer og renovering af 24 eksisterende boliger

Der er opført 12 nye boliger med fællesarealer i forbindelse med det eksisterende botilbud. Den nye afdeling udlægges som et selvstændigt bygningsanlæg der via en diskret glasforbindelse danner skånsom og tæt kontakt med det eksisterende byggeri.

De eksisterende fælles- og servicearealer udvides i kraft af en glasoverdækning af den nuværende atriumgård. I kombination med de eksisterende fællesarealer opnås et nyt samlet areal, der grundet den ny overdæknings højde, opnår en stor variation både i rumhøjde og disponering. Som samlingspunkt for det nye store rum etableres en multifunktionel rotunde.

Materialeholdningen er enkel og ligetil som også det eksisterende byggeri. Facader er udført i indfarvede byggeplader opsat i forbandt i en varm grå tone. Tage og sternkanter er udført i zink eller anden patinerende metalplade.

Type
Botilbud for multihandicappede unge

Beliggenhed
Fredensborg

Areal/Omfang:
Ombygning 1.750 m² / nybyggeri 800 m²

Bygherre
Lejerbo

Byggeår
2011 – 2013

Anlægssum
35 mio. kr

tnt ydelse
Totalrådgiver