Bredhøj ved Høje Kejlstrup i Silkeborg

120 almene boliger i naturskønt område

Den nye bebyggelse består af 4 punkthuse á 10 etager med 30 boliger i hvert punkthus. Den klassiske arkitektur og lyse farveholdning indpasses naturligt i det grønne landskab og føjer sig fint ind efter den materialeholdning der i øvrigt er i området.

Husene opføres med sandwich-elementer med glatte forplader indfarvet i en lys okkergul farve. Altaner udføres som en let stålkonstruktion med matte, mælke-hvide glasfelter. Vinduespartier udføres i træ/alu i en mørk grå farve.

Boligerne er disponeret med 3 boliger pr. etage. Disse 3 boliger er disponeret som en stjerneform ud fra fællesarealet / adgangsarealet. Boligerne har alle egen terrasse eller altan.

Overalt i bebyggelsen etableres niveaufri adgang fra terræn til boligerne samt til elevatorer. Handicapparkeringer etableres nær ved bygningernes adgangsareal.
Adgangen til blokkene foregår fra p-arealet via sti til overdækket indgangsparti. Fra adgangsetagen er der via trappe eller elevator adgang til øvrige etager samt kælder.
Fællesarealer tilsås med græs og der suppleres med træer og solitærbuske. Plantevalget skal sikre oplevelser af årstidsvariation i form af blomstring, frugtsætning og efterårsfarver, og stimulere sanserne med farver, smag, duft og lyd.

Type
Nybyggeri, 4 punkthuse i 10 etager

Beliggenhed
Høje Kejlstrup, Silkeborg

Areal/Omfang:
12.600 m2, 4 punkthuse

Bygherre
Midtjysk Boligselskab v/ Boligkontoret Danmark, Bredhøj afd. 90.

Byggeår
2017 – 2020

tnt ydelse
Arkitektrådgivning