Bygningsyn Brøndby Strand

Bygningsgennemgang med tilstandsvurderinger og bygningssyn på 12 højhuse

Opgaven omfatter bygningsgennemgang i form af, bygningsregistrering, tilstandsvurdering, budgettering og afrapportering for den fremtidige helhedsplan for boligselskaberne.

tnt’s rolle var totalrådgiver for de 3 boligselskaber, BAB, PAB, BB og Bo-Vest opgaven er udført i samarbejde med de 3 boligselskaber og alle de berørte beboere, via en konstant styring og varsling gennem hele forløbet.

Bygningsregistreringen omfattende syn af klimaskærm, indvendige bygningsdele samt alle tekniske installationer og anlæg. Desuden rummer opgaven en række destruktive undersøgelser herunder bla. skimmel, radon, rørprøver, tv-inspektion og borekerneprøver i beton. Alle vedligeholdelsesopgaver er forankret i fotodokumentation.

Resultat:

Resultatet af bygningsgennemgangen og de destruktive undersøgelser, viser for hver bygning og hvert boligselskab, hvilke vedligeholdelsesopgaver samt vedligeholdelsesefterslæb der skal udføres over de næste 10 år. Alle de mange destruktive undersøgelser og analyser, giver desuden et godt billede af standen af skjulte bygningsdele og konstruktioner. Dette er med til at minimere akutte arbejder, da vedligeholdelsesarbejderne kan planlægges og budgetteres.

Opgaven var en succes da både den aftalte tid og økonomi blev overholdt. Det var ligeledes en succes fordi boligselskaberne og alle de berørte beboerne var tilfredse med håndteringen af både varsling og udførelse af synene. Gennemførelsen af synene var med det samme team hele vejen igennem, fra planlægning, varsling, gennemførelse, prissætning samt indrapportering. Det har sikret et højt og ensartet niveau.

tnt arkitekter´s ydelser omfattede:

Gennemførelse af bygningssyn/tilstandsvurdering på 12 højhuse, i alt 50.000 m2
Bygningssyn og tilstandsvurdering af klimaskærm og indvendige fællesarealer, samt alle udearealer.
Destruktive undersøgelser og analyse/konklusion heraf
Udarbejdelse af budgetter samt rapporter for den fremtidige helhedsplan, fordelt pr. boligselskab.
Forslag til nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæb, samt energioptimeringsforslag.

Type
Tilstandsvurderinger og
bygningssyn

Beliggenhed
Brøndby Strand

Areal/Omfang:
30 boliger, 3.000 m2

Bygherre
Brøndby Almennyttige Boligselskab, afdeling Rheumpark, PAB, afdeling 8,
Tranemosegård, afdeling Silergården.

Byggeår
2012

tnt ydelse
Arkitektrådgivning