Bygningssyn på Hvidovre Kommunes ejendomsportefølje

Bygningssynet er udført som visuelle registreringer og vurderinger af synlige og tilgængelige bygningsdele og deres medfølgende tekniske anlæg med henblik på vurdering af bygningernes brugsmæssige og tekniske tilstand.

Bygningssynet udmøntes i en rapport, der har til formål at give Hvidovre Kommune et grundlag for at sikre, at bygningernes brugsmæssige og tekniske tilstand opretholdes på den økonomisk mest fordelagtige måde, samt at den energimæssige stand om muligt forbedres. Bygningssynet indeholder desuden  indtastning af alle data i den kommunale ejendomsdatabase, som er Digital Bygnings Data (DBD).

Ejendomsporteføljen omfatter ejendomme af forskellig alder, størrelse og type, og ejendommene er bestykket med tekniske installationer af forskellig art og i forskelligt omfang.

Ejendomsporteføljen består af bl.a. daginstitutioner, skoler, feriekolonier, plejehjem, administrationsbygninger samt idræts- og motionsfaciliteter. Idrætsanlæggene har isanlæg til skøjtebaner
og specielt vandanlæg til svømmehallerne. Omfanget af de af Hvidovre Kommune ejede ejendomme er omkring  260.000 – 270.000 kvm.

Ejendomsporteføljen er opdelt i tre typer ejendomme:

  • Kommunale ejendomme, dvs. ejendomme som kommunen ejer og selv anvender
  • Udlejningsejendomme, dvs. ejendomme som kommunen ejer og udlejer til beboelse eller erhvervsformål
  • Lejede ejendomme, dvs. ejendomme som kommunen lejer, herunder selvejende institutioners indlejede ejendomme

Type
Bygningssyn

Beliggenhed
Hvidovre Kommunes ejendomsportefølge

Areal/Omfang:
260.000 – 270.000 m2

Bygherre
Hvidovre Kommune

Byggeår
2013

tnt ydelse
Arkitektrådgivning