COBRA daginstitution i Hjortøgade

Restaurering og ombygning af børneinstitution på Østerbro

Historien
Op mod jul i krigsåret 1944 mødes en række unge og banebrydende kunstnere i en uge for de at udsmykke rummene i Folkebørnehaven i Hjortøgade 3, på Østerbro i København. Det skulle vise sig at udsmykningen kom til at skrive et betydningsfuldt kapitel i kunst-historien.

Den drivende kraft bag projektet var den 30-årige Asger Jorn, der havde fået sine kollegaer i kunstsammenslutningen Høstudstillingen – Carl Henning Pedersen, Else Alfelt, Ejler Bille, Agnete Therkildsen, Henry Heerup, Erik Thommesen, Corneille van Beverloo, Constant  Nieuwenhuys  og Eigil Jacobsen – med på ideen.
I dag er de kunstnere, som har bridraget til børnehavens udsmykning, centralt placerede skikkelser i det 20. århundredes danske kunst – ligesom mange af Cobrakunstnerne har fået en fornem placering internationalt.

Børnehaven i Hjortøgade fungerer fortsat som daginstitution og myldrer ugen igennem med børn, der lever et moderne liv.
Den daglige leg og aktivitet omkring værkerne har medført væsentlig slitage. Derfor har man valgt at iværksætte omfattende restaurerings- og ombygningsmæssige tiltag af varieret karakter.

tnt arkitekter er totalrådgiver for bygningsdelen. Restaureringen og ombygningen omfatter:

Trappe til 1. sal nedlægges i indgangsrummet og opføres i stedet centralt i bygningen. Toiletter og køkken ombygges. Alle rum i børnehaven behandles med nye lofter og gulvbelægninger. Ny belysning. Lokalerne brandsikres. Alt inventar udskiftes.

Det samlede arbejde udføres i overensstemmelse med de anbefalinger, som konservator og arkitekt Søren Bangsbo (tnt arkitekter) har anvist.

Link Film om  Kunst i Børnehuset Hjørtøgade

Type
Restaurering, ombygning

Beliggenhed
Hjortøgade, Østerbro

Areal/Omfang:
312 m2

Bygherre
Børnehuset Hjortøgade

Byggeår
2017

tnt ydelse
Totalrådgivning