Dammene

Helhedsplan, ombygning og energirenovering

Bebyggelsen er opdelt i fem områder, alle afgrænses i et vej – stisytem bestående af Grønnedammen, Kærdammen, Torpedammen og Vasedammen, Højstens Boulevard, Grænsedammen og Lundedammen. Bebyggelsen består af i alt 163 rækkehuse uden kælder fordelt på 22 stokke.

Med udgangspunkt i helhedsplanen for renovering af bebyggelsen, renoveres i alt 158 ud af de 163 boliger. Renoveringsarbejderne udføres i etaper over en 3-årig periode med ca. 20 boliger pr. etape. Under renoveringsarbejderne genhuses beboerne midlertidigt i en pavillonby opstillet i området. Der foretages en gennemgribende renovering af den samlede bebyggelse som omfatter såvel indvendige som udvendige bygningsdele og tekniske installationer. Ved renoveringen bringes bebyggelse derfor op til en nutidig og moderne standard.

Husenes indretning og planløsninger fremstår i dag ikke som tidssvarende, men rummer gode muligheder for ombygning. Husene har en række bindinger i form af bærende vægge, disse er indtænkt i forslag for fremtidig indretning. Det er en forudsætning at ombygge husene således at de vil opfylde kvalitetsniveau C for tilgængelighed. I den forbindelse har vi foreslået at koten for overside gulv sænkes således at den nødvendige, udvendige, rampeopbygning minimeres.

De udvendige arbejder omfatter facade- og tagarbejder, efterisolering, udskiftning af døre og vinduer, udskiftning af lette facadepartier samt elinstallationer. Indvendigt nedtages “ikke bærende vægge” som erstattes af nye, der udføres nyt terrændæk og nye gulve, udskiftning af indvendige døre, nye køkkener samt nye VVS installationer, nyt ventilations-system og nye el-installationer. Der etableres ny indvendig afløbsinstallation samt kloakinstallation under terræn med nye kloakfodbøjninger i terrændæk. Der udføres ny fjernvarmeinstallation med nye rør og radiatorer.

Type
Helhedsplan, ombygning og energirenovering

Beliggenhed
Brøndbyøster

Areal/Omfang:
163 rækkehuse, 13.000 m2

Bygherre
Lejerbo

Byggeår
2011 – 2019

tnt ydelse
Arkitektrådgivning, udarbejdelse af helhedsplan, projektering af arkitektdiscipliner, fagtilsyn og projektopfølgning.