Damperen, ny daginstitution i Eskildsgade

Nybyggeri af daginstitution

Integreret daginstitution med 8 grupper og fritidsklub med to grupper, samt samlingssal. Opgaven er tildelt efter forudgående konkurrence på baggrund af rammeaftale med København’s Kommune. Opgaven omfatter totalrådgivning på baggrund af dispositionsforslag udarbejdet af KEjd og BUF.

Brugerprocessen
Med afsæt i program og dispositionsforslag indledtes et frugtbart  dialogbaseret  samarbejde med den fremtidige leder af institutionen, repræsentanter fra BUF og bygherre, repræsenteret ved KEjd.

Under forløbet blev mange detaljer afklaret i en god og positiv ånd, idet alle havde fokus på det færdige resultat. Brugerne har udvist så stor interesse og forventninger til projektet, så de flere gange har aflagt besøg på byggepladsen for at følge arbejdet.

Bygningen er opført i 4 etager med klub og samlingssal i stueetagen samt børnehave og vuggestue på 1., 2. og 3. etage. 4. etage er fælles tagterrasse. Som følge af, at byggegrunden er meget lille, suppleres legearealet på terræn med tagterrasser i størrelsesordenen 500 m² på henholdsvis 2., 3. og 4. etage. Udefra ligner bygningen en færge, og ligesom på en færge er der skabt udearealer på `færgens dæk´. Taget rummer et udekøkken, bede med frugttræer samt et drivhus.

Bygningen er opført som energiklasse 1 byggeri. Bygningen er opført med en ny type præfabrikerede, højtisolerede facadeelementer, lavenergivinduer, energioptimerede ventilationsanlæg og el-anlæg, samt 60 m² solceller på tagterrasserne.

Institutionen er ibrugtaget i marts 2012.

Type
Nybyggeri, Integreret daginstitution og klub

Beliggenhed
Eskildsgade, København, Vesterbro

Areal/Omfang:
1.550 m² / 136 børn i 8 grupper

Bygherre
Københavns Kommune, KEjd

Byggeår
2010 – 2012

Anlægssum
38 mio. kr.

tnt ydelse
Totalrådgivning, programmering, projektering, byggeledelse, fagtilsyn og opfølgning