Deloitte bygningen i København

Ombygning til undervisningslokaler for ATP Ejendomme

Deloitte Bygningens stueetage og 1. sal er ombygget til undervisnings-lokaler for Niels Brock. Bygningen er indrettet til flerbrugerejendom. Niels Brock vil optage dele af øvre kælder samt stueetagen og hele 1. sal, mens Slots & Kulturstyrelsen samt Kammeradvokaten optager resten af ejendommen. I stueetagen etableres en stor fælles kantine for hele huset. Ved ombygningen er der etableret undervisningslokaler i det tidligere kontorareal for 600 kursister, disse er suppleret af administrationsfaciliteter.

Bygningen er brandsikret og der er sikret tilgængelighed bl.a. ved etablering af niveaufri adgang ved den nye hovedindgang.

Ved hovedindgangen er der etableret en rampe og trappeanlæg i granit for at udligne niveauforskellen. Ejendommen er registreret med høj bevaringsværdi SAVE 2 og hjørnet mod H.C Andersens Boulevard og Hammerichsgade ligger indenfor fortidsminde beskyttelseslinje, mod Ørstedparken og Jamers Torv.
Ejeren ATP Ejendomme og de kommende brugere/lejere har været involveret gennem hele projektforløbet.

Type
Ombygning, renovering og transformation

Beliggenhed
H.C. Andersens, Boulevard 2-4, København

Areal/Omfang:
5.100 m²

Bygherre
ATP- ejendomme

Byggeår
2016 – 2018

tnt ydelse
Totalrådgivning