Det nye Bytoften i Gladsaxe

114 klyngehuse og fælleshus

Det nye Bytoften, er udført som en tæt-lav bebyggelse, hvor 114 familieboliger er delt i 9 boligklynger, som indgår i nært samspil med de fælles friarealer.

Boliggrupperne er udformede med gårdhavehuse, der danner mindre grønne gårdrum, hvor der er mulighed for parkering. En intern fordelingsvej, med supplerende p-pladser, giver adgang til de forskellige boliggrupper.

Bebyggelsens disponering og placering er nøje overvejet i forhold til støjpåvirkning fra Motorringvej 3. Boligklyngerne og de private haver orienterer sig mod det græsbeklædte fællesareal, hvor store solitære træer er bevaret. Bebyggelsen er opført som modulbyggeri og er udført med stor gentagelseseffekt med variationer af samme tema i de 9 boliggrupper.

Den kulbrændte D78 mursten fra Petersen Tegl, blev valgt på grund af det rige farvespil, og fordi den danner fællesskab med de gule sten i Egegård Skole, der grænser op til bebyggelsens nordøstlige hjørne. Desuden vægtedes det højt, at facaderne blev vedligeholdelsesfri.

Boligerne er rækkehuse i en eller to etager. Alle boliger har udgang både til en forhave, der vender ud mod det fælles gårdrum, samt til en mere privat have, der orienterer sig mod det store grønne friareal. De to haver giver mulighed for sol på begge sider, om morgenen og om aftenen. Haverne har forskellige størrelser.

På de skrå tage er der tagpap, og på de flade tage udføres grønt sedum. Vindues- og dørpartier er udvendig i hvid aluminium.
Der blev lagt særlig vægt på, at byggeriet skulle være bæredygtigt, med lavt forbrug af el, vand og varme. Husene er opført i lavenergiklasse 2015 og har fjernvarme og balanceret ventilation.

tnt arkitekter har forestået beboerinddragelse i hele projektforløbet.

Type
114 nye familieboliger

Beliggenhed
Gladsaxe

Areal/Omfang:
11.700 m2

Bygherre
Gladsaxe almennyttige Boligselskab
v./DAB

Byggeår
2011 – 2016

tnt ydelse
Totalrådgivning
skitsering, projektering, udbud, byggeledelse, tilsyn i hovedentreprise