Digterparken i Varde

Efter ønske fra Varde Kommune, skal der opføres ny boligbebyggelse bestående af 6 etageboligblokke og 16 rækkehuse. Når bebyggelsen er færdig står der 103 almene boliger klar på Lerpøtvej. Det samlede boligareal er 9.600 m2.

Boligerne er placeret i husrækker adskilt af boliggader med minimal trafik. Husrækkerne danner en bevægelse op gennem bebyggelsen fra øst mod vest og disponerer området således et centralt beliggende areal friholdes til fælles opholdsareal. Der etableres en sti der slanger sig gennem bebyggelsen og kobler sig på en grøn cykelforbindelse til Varde by.

Opgaven der udføres for DOMEA, er vundet i totalentreprise i samarbejde med DBB, Oluf Jørgensen Rådgivende ingeniører og Lea Nørgård Landskab.