Digterparken i Varde

103 nye almene familieboliger

Bebyggelsen på Lerpøtvej består af 6 etageboligblokke indeholdende 8 (2-rums boliger), 71 (3-rums boliger) og 8 (4-rums-boliger). Udover etageboligerne opføres der 16 (4-rums boliger) som 2-plans rækkehuse.

Boligerne er placeret i husrækker adskilt af boliggader med minimal trafik, da der kun etableres afsætningspladser på disse.
Husrækkerne danner en bevægelse op gennem bebyggelsen fra øst mod vest og disponerer området således et centralt beliggende areal friholdes til fælles opholdsareal for områdets beboere. Dette areal etableres som grønne kiler på tværs af området, adskilt af en slynget sti med forbindelse til Lerpøtvej.
Alle boliger i stueplan har adgang til opholdsarealer på terræn. Boliger på de øvrige etager har en altan ud mod landskabet.

Bygningerne fremstår som murede volumener i tegl med flade tage. Facaderne er udført som blødstrøgne teglsten i gul nuance, samt skiffer sålbænke. Mindre bygningsdele på rækkehusene samt skure i terræn udføres i træ der fremstår i natur, sort eller mørk grå.
Altaner og lodrette spring i facaden bidrager med rytme og skyggedannelse på facaderne. Bygningernes facadespring og forskydninger sammen med skiftene mellem to, tre og fire etagers højde danner et forløb af skiftende rumdannelser i boliggaderne.

Type
Nybyggeri boliger

Beliggenhed
Varde

Areal/Omfang:
9.700 m2 / 103 boliger

Bygherre
DOMEA

Byggeår
2018 – 2021

tnt ydelse
Arkitektrådgivning