Dronningegården i København

Renovering af fredet ejendom

Dronningegårdens fredede byggeri ligger tilbagetrukket mellem Kongens Have, Kongens Nytorv og Amalienborg – omgivet af majestætiske anlæg og bygninger til alle sider. tnt arkitekter forestår renoveringen af ejendommene Christians- og Kongegården i Dronningegården for Patrizia Danmark.
Boligbebyggelsen Dronningegården i indre København er tegnet af Arkitekt Kay Fisker, C.F. Møller og Svenn Eske Kristensen i årene 1943-1953. Ejendommene og hele bebyggelsen Dronningegården er fredet i 1995.

Ejendommen er opført i 9 etager og udformet som gavlhuse af røde mursten med profiler og indfatninger i gule mursten. Tagene er saddeltage belagt med røde tegl. De enkelte gavlhuse er inddelt i partier af seks fag adskilt af en lidt lavere sammenbygning i to fag. Disse rummer indgangspartierne og murværket er udsmykket med gule mursten i mønster.

I forbindelse med renoveringsprojektet bibeholdes de originale arkitektoniske værdier for bygningen, således at de udskiftede elementer vil ligge så tæt op af de eksisterende som muligt.

Renoveringen i Dronningegården (Christians- og Kongegården) omfatter følgende:

  • Udskiftning af vindues, -og dørpartier 400 stk.
  • Udskiftning af zink tagrender og nedløb
  • Udskiftning af paptagene og inddækninger til ovenlys og glastag
  • Tegltagene på hele ejendommen gennemgås, og ødelagte sten udskiftes med sten svarende til originale
  • Facademuren eftergås for forvitrede fuger, ødelagte mursten samt sætningsrevner

Type
Renovering af boliger

Beliggenhed
Sankt Annæ Vester Kvarter, København

Areal/Omfang:
Christians- og Kongegården i Dronningegården

Bygherre
Patrizia Danmark

Byggeår
2017 – 2018

tnt ydelse
Totalrådgivning