Vester Voldgade 123 i København

Fra energiklasse F til A1 – 6 energimærker op – med rentabel energirenovering

For Slots- og Ejendomsstyrelsen (nu Bygningsstyrelsen) har tnt arkitekter a/s gennemført en ambitiøs energirenovering af Vester Voldgade 123. Ejendommen er energirenoveret til Europas største passivhus gennemført ved renovering.

Den tidligere postgirobygning i Vester Voldgade, som huser Ministeriet for Børn og Undervisning og Ministeriernes Børnehave, har gennemgået en omfattende energirenovering, mens bygningen var i brug.

Projektet er et af Bygningsstyrelsens mest ambitiøse, idet målet var at bevare et godt indeklima og reducere energiforbruget så meget som muligt – i en 71 år gammel bygning. Energirenoveringen betyder, at energiforbruget er faldet med cirka 80 % og energimærket er blevet løftet fra F til A1 – fra bund til top, og er nu et certificeret passivhus.

Energibesparelserne er opnået ved:
• Lavenergivinduer med 3 lag glas og udvendig facadeisolering
• Vandbesparende sanitet og opsamling af regnvand til brug i toiletter.
• Solvarmeanlæg på taget til lagring af solvarme under bygning
• Udvændig automatisk solafskærmning
• Mekanisk ventilation med genindvinding og reduceret driftstid
• Jordbrønde til både opvarmning og afkøling af luft / jordboring / skråboring
• Dagslys og tilstedeværelsesfølere på lys.

Energirenoveringen har også været en øvelse i at påvise, hvordan teknik og arkitektur går hånd i hånd. At udvendig efterisolering ikke kun er en teknisk løsning, men i høj grad kræver arkitektonisk bearbejdelse. Den store arkitektoniske udfordring i dette projekt har været at bearbejde den udvendige, tykke isolering på ca. 35 cm og de nye vinduer til et let og elegant ydre.

Type
Energirenovering, kontorer og børnehave

Beliggenhed
Vester Voldgade 123, København

Areal/Omfang:
5.700 m2

Bygherre
Slots- og Ejendomsstyrelsen

Byggeår
2011 – 2014

tnt ydelse
Hovedentreprise