Enfamiliehus i Birkerød

Huset er blevet tildelt Rudersdal Arkitekturpris 2013

Huset er tænkt til stedet, som en ”skal” af hvidpudsede overflader, som åbner sig mod udsigten mod syd og trækker den omkringliggende natur til sig. Under denne ”skal” er placeret 3 transparente facader som sikrer at dags- og himmellyset får adgang til rummene.

Planløsningen er disponeret som 2 længer. En længe placeret nordligt med placering af vådrum, bryggers og værelser, herunder er placeret kælder. En længe placeret sydligt, indrettet som åben opholdsstue med køkken samt værelse mod øst.
Det er ikke kun den arkitektoniske udformning og den særlige naturskønne beliggenhed som gør huset bemærkelsesværdigt.

På trods af store glasfacader er huset formgivet som lavenergihus og opfylder kravet til energiklasse 2020 jf. BR10.
De energimæssige tiltag har været et ønske fra bygherrens side lige fra de første skitser. Dette har bevirket, at huset er isoleret efter dagens standarder for lavenergibyggeri, der udover gode isolerede vægge, lofter og gulve er forsynet med 3 lags lavenergiruder, hvilket sikrer god komfort og et meget lille varmetab.
Ydermere er der etableret jordvarmeanlæg med 400 meter nedgravede jordvarmeslanger, hvorfor den oplagrede solenergi i jorden overføres ved hjælp af jordvarmepumpen til huset varmesystem.
Huset er bestykket med 6KW solcelleanlæg med et areal på 40m2 placeret på tag, for at komme i mindst mulig konflikt med skygger fra træer.  Solcellerne omdanner solenergien til elektricitet som reducerer husets elforbrug.
Ventilationsanlægget suger varmluft ud fra huset og genvinder energien til opvarmning af indblæsningsluften. Ventilationsanlægget er meget effektivt og genvinder op til 90% af energien i den udsugede luft.
Alt regnvand føres til faskiner på grunden og belaster således ikke Kommunes afløbssystem.

Type
Enfamiliehus

Beliggenhed
Birkerød

Areal/Omfang:
200 m2

Bygherre
Privat

Byggeår
2013 – 2014

tnt ydelse
Totalrådgivning