Familieboliger ved Skovbyen i Brøndbyvester

familievenlige rækkehuse

Skovbyen kommer til at bestå af omkring 160 nye familierækkehuse ved Seminarievej i Brøndby.
De familievenlige rækkehuse i Skovbyen varierer mellem en og to etager. Der skabes tre forskellige boligtyper på henholdsvis 106 m2, 128 m2 og 144 m2, så nabolaget kan rumme både små og store familier. Facadespring og varierende højder giver dynamik i nabolaget, og der indtænkes støjforebyggende tiltag i arkitekturen, så nabolaget skærmes for gener fra motorvejen.

Grønne fællesarealer
Alle beboere har direkte adgang til grønne fællesarealer, der vil fremstå som en grøn græseng, og som hænger visuelt sammen med de grønne områder syd og vest for grunden. Hjemmene er placeret så flest mulige beboere får udsyn til det omgivende landskab, og har en syd- eller vestvendt terrasse.
Der er planlagt 1½ parkeringsplads pr. bolig, så hvert hjem har en lokal p-plads i boligklyngens gård.

Type
Nybyggeri, ca. 160 boliger

Beliggenhed
Semnarievej, Brøndby

Areal/Omfang:
ca. 160 boliger

Bygherre
Bonava

Byggeår
2018 – 2019

tnt ydelse
Arkitektrådgivning