Familieboliger i Cikoriehaven i Nærheden

110 andelsboliger samt fælleshus i den nye bydel ved Hedehusene

Projektet er udviklet i samarbejde med AG-Gruppen, Nærheden og Høje Taastrup Kommune.
Cikoriehaven består af 110 andelsboliger fordelt i hhv. rækkehuse, etageboliger og punkthuse. der er placeret ved Søkvarteret i det nye boligområde Nærheden i Hedehusene.

Søkvarteret er karakteriseret ved, at bebyggelser og landskab i højere grad er integreret og ved en høj tæthed. Projektet er udført med variation og tæthed i bebyggelsen.
Bebyggelsen er tænkt så de forskellige bygningskroppe tilsammen danner rammen om det store grønne fællesrum, samtidig med at de, med deres placering og retning, fastholder hjørnerne og gadelinjerne. Bygningerne er placeret, så de skygger mindst mulig for hinanden, og deres indbyrdes afstande er tilrettelagt, så der opstår lys og luft mellem husene.

Der er arbejdet med et varieret arkitektonisk udtryk på matriklen. Dette sikres ved at introducere 3 typologier:

Etageboliger i 3-5 etager i nuancer af røde sten
Punkthuse i 5-6 etager i nuancer af gule sten
Rækkehuse i 2 etager i nuancer af grå sten.

Boligernes placering er bygget op efter et princip, hvor man ankommer til bygningerne fra gårdrummet, og hvor alle møder hinanden og det store fællesskab forstærkes.
De mere private uderum i form af terrasser og altaner er orienteret så de vender mod syd eller vest.

Bebyggelsen certificeres til DGNB Guld. Bebyggelsen opføres etapevis.

Type
Nybyggeri, aldelsboliger

Beliggenhed
Nærheden, Hedehusene

Areal/Omfang:
110 boliger, 10.500 m2

Bygherre
AG Gruppen

Byggeår
2020 – 2022

tnt ydelse
Arkitektrådgivning