Æblehaven i Kirke Hyllinge

35 indeklimamærkede lavenergi boliger

Grunden er beliggende som en del af bebyggelsen på Vestervang– et boligområde i det sydlige Kirke Hyllinge.
Karakteristisk for området er, at bebyggelserne bliver placeret i mindre grupper med et internt vejnet. Boliggrupperne er placeret og udformet så landskabet fortsætter mellem grupperne, som grønninger med spredt træbeplantning. Dette giver området et åbent landligt karakter.
Bebyggelsens enkle disponering er ført med over i arkitekturen, der understreger bygningernes form.

Husene tænkes opført med ”svagt hældende tage” som stramme, moderne, former. Tagene tagpapbeklædes og tænkes udført med sedum bevoksede grønne tage. Solcelleanlæg monteres som en integreret del af tagfladen. Over store vinduespartier mod syd og vest udføres baldakin, som solafskærmning som sikring mod over opvarmning. På samme måde bearbejdes indgangsfacaden med udførelse af overdækket niche ved boligens indgang.

Der er tilstræbt et enkelt klassisk materialevalg. Husene tænkes udformet i en palæfarvet facadepuds, som afbrydes af felter med varm gult murværk af smalle teglklinker, der indrammer og samler de maghognifarvede alu-vinduespartier.

Type
Nybyggeri, almene familieboliger

Beliggenhed
Æblehaven, Kirke Hyllinge

Areal/Omfang:
2.900 m2

Bygherre
Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligselskab

Byggeår
2015 – 2018

tnt ydelse
Arkitektrådgivning
med totalentreprenør Thormann