Fræsehallen i Valby

Transformation, fra fabrikshal til kontorfællesskab

Den tidligere fræsehal, beliggende på F.L. Smidths gamle industriareal i Valby, er blevet ombygget og renoveret.

I den store industrihal med en lofthøjde på 8 m, er der indskudt en gennemgående balkon, en første sal, på langs i hele hallens ene side. Hermed er opnået, at det spatiøse rum er bevaret, samtidig med, at det samlede etageareal er forøget til i alt 2300 m2.
I centerlinien af hallen er der i stueplan fælles hall med fælles møderum for alle kontorfællesskabets firmaer, mens de på 1. sal er indrettet fælles kantine for alle firmaer i fræsehallen.

Den store udfordring har været at sikre en god akustik og en reduceret efterklangstid i et rum med så store og hårde flader bestående af  betongulv, betonetageadskillelse, betonfacader og meget store glasflader.
Gulvet er nu belagt med stavparket, loft, vægge og balkonforkanter er alle beklædt med absorbenter, hvilket har medført, at efterklangstiden nærmest er nul.

Der er glaspartier i hele rummet højde, hvilket medfører, at der er et fint dagslys på såvel balkonen på første sal som kontorarealerne under balkonen i stueplan. For at undgå overophedning af rummet via de sydvendte glasflader, er disse forsynet med udvendig solafskærmning.
tnt arkitekter har hjemsted i Fræsehallen.

Type
Administrationsbygning, renovering

Beliggenhed
Kirsten Walthers Vej 9, Valby

Areal/Omfang:
2300 m²

Bygherre
De Forenede Ejendomsselskaber

Byggeår
2007 – 2008

tnt ydelse
Arkitektrådgivning

Anlægssum
25 mio. kr

Samarbejde
Slot Møller Rådgivende Ingeniører og Esbensen Rådgivende Ingeniører