Frederiksberghallen

Tilbygning til eksisterende sportshal

Projektet omfatter tilbygning til eksisterende hal og sidebygning i én etage uden kælder samt udførelse af nyt udvendigt redskabsrum på haltilbygningens østgavl. Tilbygninger udføres i geometri og materialer som den eks. bebyggelse.

Haltilbygningen udføres med facader i gule maskinsten og bærende konstruktioner i limtræsrammer. Saddeltag med blåsorte bølgeeternitplader og indvendige vægoverflader i blankt murværk og lofter i træbeton. Gulv udføres som sportsgulv. Sidebygningen udføres ligeledes i gule maskinsten med lavhældningstag med to lag tagpap og eternitstern som på ekst. bygning. Gulv udføres som fladeelastisk sportsgulv i hal og redskabsrum og glittet betongulv i teknikrum.  I forbindelse med tilbygninger udføres der nyt teknikrum samt alle sædvanlige tekniske installationer.

Der udføres niveaufri adgang fra vindfang og flugtvejsdør i nordfacade til flisebelægning med udligning af niveauforskel via flisebelagt rampe. Ud for øvrige flugtvejsdøre udføres der niveaufri adgang via lokal flisebelægning og regulering i terræn. Langs eks. hals sydfacade udføres der ny brandvej med indkørsel fra ekst. sti/parkeringsanlæg. Brandvejen udføres i stabilt grus med mulddækning og græs.

Type
Sportshal, tilbygning til eksisterende

Beliggenhed
Sorø

Areal/Omfang:
550 m² nybyggeri

Bygherre
Ejendomscentret Sorø Kommune

Byggeår
2010 – 2011

Anlægssum
6 mio. kr

Arkitekt:
tnt arkitekter a/s

tnt ydelse
Totalrådgivning