Helhedsplan for 631 almene boliger i Albertslund Syd

Etagehusene, Kanalens Kvarter

Helhedsplanen omfatter 2 boligforeninger, AB afd. 3704 Etagehusene og VA afd. 5 Kanalens Kvarter Albertslund.
Afdelingen afgrænses af Kongsholm Allé, og mod øst Albertslundvej og mod vest Vridsløsevej, samt Kanalen mod syd.
Etagehusene er opført i perioden 1965-68 og består af syv karréer og syv stokke med i alt 631 boliger. Alle blokke er i tre etager med en parterreetage, samt 1. og 2.sal.

Hele bebyggelsen blev renoveret under en helhedsplan(1) i 2009, herefter har der været behov for yderligere tiltag, dette løses under denne helhedsplan(2).

Forud for helhedsplanen er der udført en række tekniske tilstandsvurderinger med det formål at vurdere byggeriets fysiske standard og tilstand.

På baggrund af gennemførte tilstandsvurderinger, er der nu ansøgt om nedenstående renoverings -og boligforbedringer i hele boligbebyggelsen hos Landsbyggefonden:

Helhedsplan(2) :

Totalrenovering af badeværelser i alle 631 boliger

Ny indretning af 1-plans boliger 20 stk.i paterreboliger (O-blokke)
Indretning af nye 1-plans boliger der tilgodeser behovet for tilgængeligheds- samt mindre familie eller ungdomsbolig.
Boliger får desuden løst omfattende indeklimaproblemer, samt indbliksgener.

Kuldebroer (ved passager) i syv karréer
Der er ved passager til gårdside konstateret kuldebroer grundet svigt i konstruktion. Hvor problemet forekommer, udskiftes isolering på underside af etagedæk.

Type
Renovering af almene boliger
helhedsplan

Beliggenhed
Kongsholm Allé

Areal/Omfang:
631 boliger

Bygherre
Bo Vest

Byggeår
2019 – 2022

tnt ydelse
Bygherrerådgivning