Helhedsplan for Bent Grubbes Vej

Ombygning og renovering af 24 familieboliger

Ombygning og renovering af 24 murede dobbelthuse / familiehuse på henholdsvis Bent Grubbes Vej 3-22 og Marievej 33-39.
Boligerne er tegnet af den kendte Holbæk-arkitekt Marius Pedersen, og er derfor registreret som bevaringsværdige.

tnt ydelser/totalrådgivning: Bygningssyn på hele bebyggelsen, programmering, skitsering, projektering, budgettering, tilsyn, AMK(p), IKT, beboerkoordinering og byggeledelse samt udbud af genhusning og varsling i samarbejde med boligforeningen og beboerforening.

tnt arkitekter har deltaget i brugersamarbejde i projekteringsfasen ved en række møder med beboerrepræsentanter, hvor blandt andet boligens indretning og indeklima blev drøftet.
Arbejderne er udført med etapeopdeling for tilpasning til byggerytmen af miljøsaneringsarbejder.

Projektet er udført i tæt samarbejde med Boligselskabet Sjælland, Dines Jørgensen ingeniører og beboerforening. I dette samarbejde har der været stor fokus på at reducering af fremtidige driftsomkostninger og vedligeholdelsesomkostninger.
Projektet er udført med støtte fra Landsbyggefonden.

Helhedsplanen/renoveringen omfatter:

Udvendige arbejder:

• Tagbeklædning udskiftes
• Døre og vinduer udskiftes
• Omfangsdræn etableres
• Kælderydervægge efterisoleres

Indvendige arbejder:

• Terrændæk udskiftes
• Kælderydervægge renoveres
• Afløbsinstallationer renoveres
• Brugsvandsinstallationer renoveres
• El-installationer renoveres
• Køkken renoveres, udskiftes
• Ændret indretning, ny entre etableres
• Badeværelser flyttes fra kælder til 1.sal
• Skimmelsanering

Type
Helhedsplan for 24 familieboliger

Beliggenhed
Bent Grubbes Vej, Holbæk

Areal/Omfang:
12 dobbelthuse 1.800 m2

Bygherre
Boligselskabet Sjælland

Byggeår
2015 – 2018

tnt ydelse
Totalrådgivning, arkitekt rådgivning i alle faser