Høstgildevej på Amager

Helhedsplan for 165 almene boliger

Boligafdelingen er opført i 1982 og består af 165 familieboliger i rækkehuse – også kaldet ‘De Røde huse’ – som ligger på Høstgildevej 2-128, Kongelundsvej 54-82 og Toskiftevej 1-145.
Rækkehusene er i dårlig stand. Ved opførelsen i 1982 blev der anvendt byggeteknisk dårlige løsninger der har resulteret i skader på rørinstallationer og beton.

Aftalen omfatter samtlige tekniske rådgivningsydelser og bistand vedrørende: Grundig teknisk bygningsgennemgang af samtlige bygningsdele, fremtidssikring af bebyggelsen, overvejelser vedrørende lejlighedsindretning, for helhedsplan og skema A til Landsbyggefonden.

I forbindelse med projektet bliver der foretaget procesrådgivning med hovedvægt på den beboerdemokratiske proces.

Ved gennemførelse af en helhedsplanen opgraderes og energirenoveres bebyggelsen. Byggesagen er støttet af Landsbyggefonden.

De fysiske initiativer i helhedsplanen omfatter i hovedtræk følgende tiltag:

Renovering af badeværelser
Udskiftning af brugsvandsledninger
Renovering af facader og sokkel
Rottesikring
Etablering af mekanisk ventilation
Udbedring af fugtskader i tag
Opgradering af friarealer

Type
Helhedsplan for almene boliger

Beliggenhed
Høstgildevej og Toskiftevej, København

Areal/Omfang:
165 boliger

Bygherre
Bo Vita

Byggeår
2017 – 2022

tnt ydelse
Arkitektrådgivning