Helhedsplan for Ølsted skole i Frederiksværk

Ølsted skole er opført i flere etaper. Den oprindelige skolebygning er opført i 1941 og igennem årene er der opført tilbygninger i 1962, 1974, 1984, 2002 og 2004. samt idrætshallen, som er opført i 1988.

Den eksisterende Ølsted Skole havde i alt 16 klasser fra 0. – 7. klasse i små klasser med 20-24 elever, mens udskoling blev samlet på en af kommunens andre skoler.
Det var et stort ønske at udbygge skolen til at være en fuld 2-spors skole med op til 28 elever i hver klasse, med en fleksibilitet som gør den velegnede til nye undervisningsformer.

Det sikres at der er faglokaler med kapacitet til en 2-spors skole og at disse lever op til nutidige krav. Skolens basislokaler samles i årgangsteams, der lever op til nutidige undervisningsformer og Pædagogisk Lærings Center åbnes og udvides til at være skolens hjerte og det første man møder, når man træder ind ad hovedindgangen.

Faglokaler og skolens administration bliver moderniseret og der etableres fællesområder til brug for pauser og gruppearbejde.
Der opføres en tilbygning som en ekstra etage, som skal indeholde udskolingen.

Samtidig med ombygningsarbejderne skal der ske vindues- og tagudskiftning i bebyggelsen.

Projektet er udført i delt rådgivning med Niras som ingeniørrådgiver. tnt arkitekter har forestået brugerproces og udarbejdet illustreret byggeprogram og efterfølgende udarbejdet projektforslag til udbud i totalentreprise.

Udførelsen foregår mens skolen er i brug og projektet er planlagt etapeopdelt, så bygningsafsnittene kan lukkes af et ad gangen i perioden.

I byggeperioden er tnt akitekter ansat som bygherrerådgiver på sagen.

Type
Helhedsplan for skole

Beliggenhed
Hovedgaden 2, Ølsted

Areal/Omfang:
5.500 m2 (tilbygning 460 m2)

Bygherre
Halsted Kommune
Ejendomme Bygningsafd.

Byggeår
2020 – 2021

tnt ydelse
Arkitektrådgivning