Kæmpe projekt skal forny Frederikssund bymidte

Boliger og detailhandel ved Langes gård

Frederikssund Kommunes Plan- og miljøudvalg har netop godkendt, at arbejdet med et nyt kommuneplantillæg samt ny lokalplan for Jernbanegade 2 og Jernbanegade 8-10 iværksættes. Dermed åbnes der op for, at et markant byfortætningsprojekt i bymidten kan realiseres.

Projektet indeholder 58 nye boliger i Frederikssund bymidte. Ved at skabe boliger af høj kvalitet, som kan tiltrække mange nye beboere, håber vi at kunne være med til at skabe et endnu bedre og mere levende byliv i Frederikssund midtby.

Byggeriet kommer til at rumme detailhandels-lejemål i stueetagen mod gaderne og boliger i de overliggende etager.  De eksisterende porte og gennemgange bevares, således bliver det muligt at sive gennem områderne fra Østergade/ Jernbanegade og ned til Servicegaden. Gårdene etableres som grønne og åbne og kommer til at indeholde lege- og opholdsområder for beboerne samt cykel- og bilparkering.

Frederiksborg Amts Avis___November 2018