Kirsebærbakken i Hillerød

56 nye almene boliger i Hillerød

Arkitekt Carl Lundquists hovedbygning, alderdomshjemmet fra 1919 med sin fine symmetri, bevares som repræsentant for områdets historie. Ligeledes bevares de 2 sidebygninger.
Herudover bygges der 2 nye boligstokker, der placeres i forlængelse af de eksisterende sidebygninger. Den samlede bebyggelse, ny og gammel, skaber herved et sammenhængende grønt gårdrum. Bebyggelsen og gårdrummet tilpasser sig områdets og bygningernes karakter i skala, symmetri og arkitektur.

Terræn og haveanlæg
Udformningen af terræn og gårdrummet tager udgangspunkt i, at det skal være velegnet for gangbesværede og kørestols-bruger. Gode og bekvemme adgangsforhold er prioriteret højt.

Bebyggelsen omfatter 56 støttede almene boliger og et beboer-lokale med køkken i nederste etage med fri facade mod nord og øst.
I de 2 eksisterende sidefløje er der adgang til stuelejligheder via trapper fra terræn.

De nye boligstokke opføres i 2½ etage med høj trempel. Adgang til lejlighederne på 1. sal sker via trappe fra terræn til altangang på 1. salen. Lejlighederne i de nye sidefløje får adgang til altan mod enten øst eller vest på 1. sal. De nye bygninger indeholder 1 plans lejligheder i stueplan med adgang fra terræn og flisebelagte terrasser ud for hver bolig.

Boligernes opholdsrum er gennemlyste og opholdsrum vender mod ydersiden af bebyggelsen.
Øvrige lejligheder er 2 plans lejligheder med interne trapper. De nye lejligheder består hovedsageligt af 3-rums boliger, hvor køkken og opholdsrum er placeret på nederste niveau og værelser på øverste niveau.
Alle nye lejligheder får adgang til altan mod enten øst eller vest på 1. sal. Huset opføres iht. lavenergi 2015

Type
Nybyggeri, ombygning og renovering af almene boliger

Beliggenhed
Kirsebærbakken 2, Hillerød

Areal/Omfang:
5.070 m2

Bygherre
DOMEA A/S

Byggeår
2017 – 2020

tnt ydelse
Arkitektrådgivning