Klostergården i Kolding

92 nye almene familieboliger

Klostergården er beliggende centralt i Kolding. Området bærer i dag præg af at være forfaldent industriområde. Der er revet bygninger ned, – arkæologer har udgravet tidligere bosættelser på grunden. Og der har også været kloster her på grunden, deraf navnet.

Det nye Klostergården i Kolding består af 16 stk. 2-rums boliger på cirka 68 kvm, 62 stk. 3-rums boliger på cirka 89 kvm og af 14 stk. 4-rums boliger på cirka 105 kvm
I kælderplan etableres parkeringskælder. På den østlige side af bebyggelsen skaber kommunen et grønt åndehul med plads til leg og ophold. Bebyggelsen danner en karre med den eksisterende bebyggelse.

Adgangen til bebyggelsen foregår fra gaderne og den grønne plads hvorfra man ankommer i det grønne gårdrum og herfra begiver sig via trappeopgange op i bebyggelsen.

Bebyggelsen består af et antal gavlhuse som varierer i højde og udtryk og dermed er med til at give et varieret udtryk i facadebilledet. Bebyggelsen passer ind i den eksisterende bygningsmasse med sine murede facader i forskellige farvenuancer – der er ligeledes spil i facaden ved felter med forskudt murstensforbandt/mønster.
Projektet ventes afleveret til bygherren i april 2022.

Type
Nybyggeri af
almene boliger

Beliggenhed
Kolding

Areal/Omfang:
92 boliger, 11.000 m2

Bygherre
Domea Kolding – Lunderskov

Byggeår
2017 – 2021

tnt ydelse
Arkitektrådgivning