Københavns Lufthavne A/S

Nyt security- og pasområde og ny ankomstetage

Baggrund for projektet, er at EU kommissionen har stillet krav om, at ankommende passagerer fra 3. lande, non Schengen og non EU, skal pas og security checkes umiddelbart efter ankomsten, ligesom udrejsende og indrejsende passagerer skal være separeret af sikkerhedsgrunde.

For at tilgodese dette krav blev Finger C om- og udbygget i 2008 (etape 1). tnt var arkitekter på denne sag med Grønbech Construction som totalentreprenør.

Siden færdiggørelsen af 1. etape har passagerantallet i Finger C været konstant stigende, hvorfor det har vist sig, at kapaciteten ikke er tilstrækkelig. Som følge heraf udbød Københavns lufthavne en yderligere udvidelse (etape 2) af finger C medio august 2011 i totalentreprise med 6 bydende entreprenører. Norisol a/s (tidligere Grønbech Construction) vandt denne opgave med tnt som arkitekter.

2. etape omfatter udvidelse af Pas og Security-området med ca. 2200 m² i 2 etager, mens Ankomstetagen med trappehuse udgør ca. 1900 m². Byggeperiode december 2011 – oktober 2012.

Type
Nybyggeri, nyt security- og pasområde og ny ankomstetage

Beliggenhed
Kastrup

Areal/Omfang:
4.100 m²

Bygherre
Københavns Lufthavne A/S

Byggeår
2011 – 2012