Logistikcenter for Lyreco Danmark a/s

Lyrecos nye distributionscenter ved Roskilde består af en ca. 11.000 m² hal til plukkelager, et 5000 m² stort højlager samt en administrationsbygning på ca. 3.600 m².

De bærende konstruktioner i hallerne er udført af beton af hensyn til brandsikkerheden. Konstruktionerne er frie med spænd op til 35 m for at give optimal mulighed for at indplacere det store conveyor-system. Plukkelagerets facader er udført af sort beton, mens højlageret har facader af metalpaneler. Administrationsbygningen, der er i to etager, er udført med facader af sort beton, med gennemgående vinduesbånd. Kontorarealerne er udformet i åben plan efter principperne i »new ways of working«, med drop downs, hot desks suppleret med nødvendig undervisnings- og mødelokaler.

tnt arkitekter har udarbejdet analyser, programmering, projektforslag samt udbud i totalentreprise. Efterfølgende har tnt arkitekter forestået projektering for entreprenøren.

Type
Erhvervsbyggeri, nybyggeri

Beliggenhed
Københavnsvej, Roskilde

Areal/Omfang:
Et højlager på 5.000 m², et plukkelager på 11.000 m² og administrationsdel på 3.600 m²

Bygherre
Lyreco Danmark a/s

Byggeår
2007