Nimbusparken

55 nye plejeboliger med serviceareal

Arealet er en del af området Nimbusparken beliggende i Frederiksberg kommune i et tidligere industriområde.
Området Nimbusparken er som en bymæssig parkbebyggelse med grønne områder i forbindelse med eksisterende bygninger.
Ved facadeudformningen er der hentet inspiration i de gamle industribygninger, der en gang fandtes på grunden.
Huset er opført iht. lavenergi 2010

Type
55 plejeboliger med servicearealer

Beliggenhed
Peter Bangsvej 28-30, Frederiksberg

Areal/Omfang:
Samlet bruttoetageareal 5.269 m2 og 285 m2 kælder

Bygherre
Frederiksberg Kommune

Byggeår
2010 – 2011

tnt ydelse
Bygherrerådgivning