Ny daginstitution i Farum Nordby

Nybygget børneinstitution

Den nye institution i Farum Nordby er en integreret børneinstitution indeholdende både vuggestue og børnehave til i alt 80 børn. Børnehuset skal desuden kunne tage imod op til 35 skolebørn hver morgen, inden de hentes af skolebussen.

Det nye børnehus ved den tidligere Farum Kaserne, på en 16.500 m² stor naturgrund, med adgang fra Regimentsvej, omgivet af ”tæt lav” boligbebyggelse i 1 og 2 etager. Bygningen opføres i én etage og udgør 760 m² brutto, hvoromkring der etableres en stor legeplads på 3000 m². Hoveddisponeringen af byggeriet tager udgangspunkt i skitseprojektet idé med 3 store ”sten”, bundet sammen af et midterrum. Man ankommer til den nye institution fra Regimentsvej via den nyanlagte tilkørselsvej. Fra hovedindgangen kommer man ind i midterrummet med garderober og køkken-alrum. Køkken-alrummet bliver det fælles samlingssted, der sammen med det multifunktionelle rum kan danne ramme for mange forskellige aktiviteter.

Institutionens friarealer vil overordnet tilbyde både børn og voksne forskelligartede og udfordrende muligheder for udeliv. Der vil være motoriske udfordringer for børn i alle aldre.
Bygningsklasse BR2020

Type
Nybyggeri, daginstitution

Beliggenhed
Farum Nordby

Areal/Omfang:
760 m2

Bygherre
Furesø Kommune

Byggeår
2017 – 2018

tnt ydelse
Arkitektrådgivning