Daginstitutionen Fuglekær i Glostrup

Samling af daginstitutioner i et nyt fællesskab

Fuglekær er en integreret 0-6 års institution, med ca. 120 børn, fordelt i vuggestue og børnehaveafdeling. Den nye børneinstitution i Glostrup tilbyder en fleksibel og funktionel ramme til børn og personale. Det rummelige forløb er uformelt, afvekslende og oplevelsesrigt, og gør institutionen tilgængelig i alle henseender for børn, forældre og personale.

Bygningens 3 volumener består af en kombination af puds og lodret træbeklædning på facaderne. På facaderne ud mod legepladsen, hvor børn og personale opholder sig meget, har vi valgt at tilføre facaden en større grad af stoflighed og beklædt disse med superwood. Det giver et spil i facaden og gør børnehuse og grupperum synlige. Øvrige facader fremstår i hvidmalet puds.

Landskab er udført af tnt arkitekter
Legepladsen er opdelt i tre store områder: vuggestuens område i den nordlige ende af udearealerne, børnehavens område i den sydlige ende og specialgruppens område i midten. Legepladsen er organiseret omkring Slangen, der både fungerer som legeredskab, siddemøbel og højbed. De forskellige beplantninger skaber hulekrat, insekthave, køkkenhaver mm som giver en stor variation i dufte, udseende og farver gennem alle årstiderne.
Bygningen opføres som bygningsklasse 2015

Type
Nybyggeri, børneinstitution for 120 børn

Beliggenhed
Fuglekær, Glostrup

Areal/Omfang:
1.200 m2

Bygherre
Glostrup Kommune

Byggeår
2017 – 2018

tnt ydelse
Arkitektrådgivning