Frederikssund Handelsgymnasium og Handelsskole

Byggeriets arkitektoniske intentioner
Den oprindelige del af det eksisterende byggeri tager udgangspunkt i en arkitektur der baserer sig på skiven. Dette gælder de ubrudte murede vægstykker, de homogene og ubrudte facadepartier og ikke mindst taget som udgør en udkragende skive. Vi har, med vores nybyggeri, skabe et samlet hele og har lagt os op af den oprindelige arkitektur i en ny fortolkning baseret på de krav der er til byggeri i dag. Elementer som den udkragede tagskive, de ubrudte vægstykker og sammenhængende facadepartier er således at finde igen. Idet der er foretaget en udskiftning af tag og facader på den eksisterende bygning har vi kunne ensrette materialeholdningen f.eks. på sternkanter og i glasfacadepartier (emalitglas).

Byggeriet er  disponeret fleksibelt, så skolen kan gøre lokalerne større eller mindre afhængigt af behov, ligesom disponeringen gør at det gnidningsfrit vil være muligt at udvide skolen. Skolen er opført primært med undervisnings-lokaler men også med faciliteter til lærere og administration ligesom det dobbelthøje samlingsrum/kantine vil blive en naturlig midte i byggeriet skolens hjerte.

Det nye byggeri er energimæssigt fremtidssikret ved at være yderst energivenligt i en sådan grad, at det overholder kravne til lavenergiklasse 2015, såvel af hensyn til indeklimaet men i særdeleshed af hensyn til energiforbruget. For at opfylde energikravene etableres blandt andet supplerende elforsyningen ved 300 m2 solceller på tag ligesom den eksisterende bygning efterisoleres.

Type
Handelsskole, undervisning

Beliggenhed
Frederikssund

Areal/Omfang:
730 m2 ombygning, 1.720 m2 nybyggeri

Bygherre
Frederikssund Handelsskole

Byggeår
2011 – 2011

tnt ydelse
Arkitektrådgivning

Anlægssum
25 mio. kr.