40 ældreboliger i Hundige

Grunden er omkranset af plejecentret Strandcentret mod vest, etagebebyggelse mod nord og Frydenhøj Alle mod syd. Mod nordøst og øst grænser grunden op til et fremtidigt byområde, som skal planlægges i de kommende år. Området ligger i byzone med kort afstand til Hundige Station og indkøbsmuligheder.

Byggeriet omfatter opførelse af 40 nye ældreboliger for Greve Boligselskab. Ældrebebyggelsen indeholder 32 stk. 2 rumsboliger på 67 m² og 8 stk. 3 rumsboliger på 87 m².

Der etableres et fælleslokale i stueplan med køkken- og toiletfaciliteter, som kan benyttes af alle beboerne som et fælles samlingspunkt på ca. 100 m².

Bebyggelsen opføres som to selvstændige L-formede enheder i 3 etager med varierende højde. Der skabes adgang til boligerne via en udvendig altan-gang med trapper, som forbinder de forskellige niveauer, suppleret med to udvendige elevatorer. Alle boligerne har desuden egen terrasse eller altan samt eget depot med direkte adgang fra stuen.

Der anlægges desuden et stort fælles grønt gårdrum i midten af bebyggelsen. Ankomst og parkering etableres via fælles indkørsel til Strandcenteret.

Skitseforslag er tegnet af Mangor og Nagel

Type
Nybyggeri, almene ældreboliger

Beliggenhed
Hundige Øst

Areal/Omfang:
40 boliger, 2.900 m2

Bygherre
Greve Boligselskab

Byggeår
2020 – 2022

tnt ydelse
Arkitektrådgivning
med totalentreprenør Thormann