Nye boliger ved Krohaven i Brædstrup

Beliggenheden for den nye boligbebyggelse er markant i Brædstrup. Intentionen er at skabe et attraktivt boligområde med en grøn karakter, der åbner sig mod den omgivende by, og bygger videre på – samt styrker de bymæssige kvaliteter i området.

Punkthusene placeres langs Nørregade og bidrager til at styrke gadeforløbet – som de omgivende villaer og randbebyggelsen længere inde i byen. Parkeringsarealer er placeret i umiddelbar nærhed af boligerne.

Mellem punkthusene bliver der visuel kontakt, mulighed for at opholde sig og gå igennem bebyggelsens grønne fælles uderum.

Boligerne er indrettet som 2, 3 og 4-rumsboliger af varierende størrelser med en moderne indretning hvor lys, luft og adgang til en stor altan er i fokus.
Der er i designet af boligerne taget særlige hensyn til ældres behov med niveaufri adgang, båre-elevator, og plads til hjemmehjælp på badeværelset. Der er desuden taget hensyn til kørestolsbrugere med vendepladsarealer samt lav vinduesbrystning.

Bebyggelse opføres med materialer og karakter, der går i dialog med de eksisterende byhuse i området.
Arkitektprojektet er udført i samarbejde med RUM.
Bygningerne opføres iht. BR18.

Type
Nybyggeri af almene
familieboliger

Beliggenhed
Krohaven, Brædstrup

Areal/Omfang:
32 boliger, 3.000 m2

Bygherre
DOMEA

Byggeår
2019 – 2021

tnt ydelse
Arkitektrådgivning