Nye familieboliger og ungdomsboliger på Akademivej i Lyngby

150 nye boliger

Projektet er en udvidelse af den eksisterende boligbebyggelse i Fortunen Øst Lyngby Boligselskab.
Den nye bebyggelse består af 150 boliger med en større boligdiversitet til glæde for nuværende og fremtidige beboere. Bebyggelsen ligger på et kuperet landskab nord for Fortunen Øst, på hjørnet af Lundtoftegårdsvej og Akademivej.

Boliger
Boligerne mod svalegangene er disponeret som 1 rums boliger med de sekundære rum som bad, entré og køkken beliggende mod svalegang og lyse op-holdrum beliggende mod den åbne glasfacade ud til gårdrummet.
Familieboligerne er disponeret med 3 værelser og åbent køkken/alrum. Det store værelse vender mod gårdrummet.

Facadeudtryk
Mod gårdrummet tegner det kubiske mønster sig i facaden og hele bebyggelsen omfavnes af taget der trapper nedad fra øst mod vest. Kuberne aftegner det mindre fællesskab hvor op til 4 boliger ”deler” kuben. Kuberne springer ud og ind i facaden og gør dermed facaden levende.
I stueetagen fremstår facaden transparent således at der afspejles de funktioner der er bag facaden. Ude og inde smelter sammen. Den åbne stueetage får de øvre facader til at svæve og understreger samtidig opdeling mellem offentlig og privat zone.
Mod letbanen fremstår facaden med lodrette glaspaneler der med sit udtryk afspejler livet bag glasfacaden på svalegangen.
Boligernes klimaskærm fremstår lukket mod svalegang, hvor trappeopgangen markerer sig med farveskift i betonfacaden på svalegangene.

Type
Nybyggeri af 15o familieboliger
og ungdomsboliger

Beliggenhed
Akademivej
Kongens Lyngby

Areal/Omfang:
10.750 m2

Bygherre
Lyngby Boligselskab

Byggeår
Konkurrence 2019

tnt ydelse
Arkitektrådgivning