Nyt boligprojekt i Brøndbyvester

Skovbyen kommer til at bestå af omkring 160 nye familierækkehuse ved Seminarievej i Brøndby.
De familievenlige rækkehuse i Skovbyen varierer mellem en og to etager. Der skabes tre forskellige boligtyper på henholdsvis 106 m2, 128 m2 og 144 m2, så nabolaget kan rumme både små og store familier. Facadespring og varierende højder giver dynamik i nabolaget, og der indtænkes støjforebyggende tiltag i arkitekturen, så nabolaget skærmes for gener fra motorvejen.