Nyt domicil for Dansk Sygeplejeråd

Indretning, ombygning og tilbygning til Kvæsthuset

I Kvæsthuset fra 1685 – Christian den 4.´s planlagte og senere opførte hospital for søens folk – er nu under samme navn indrettet tidssvarende domicil for Dansk Sygeplejeråd, Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse, Danske Bioanalytikere og Jordemoderforeningen. DSR overtog i 2002 bygningskomplekset det tidligere DFDS´ hovedsæde.

Udadtil mod Kvæsthusgade og Sankt Annæ Plads er de bevaringsværdige facader istandsat og et nyt hovedindgangsparti indpasset. Indadtil har tnt arkitekter – med respekt for husets sjæl – forestået de ændringer og ombygninger, der fremover giver fleksibilitet i husets indretning og anvendelse som organisationsdomicil. Der er således på de enkelte etager etableret sammenhængende forløb af åbne og gennemlyste kontorområder indrettet også for fremtidens kontorfaciliteter, alt med respekt for husets konstruktioner, bevaringsværdige rum, indretninger og finurligheder.

Type
Erhverv, ombygning, tilbygning og indretning, partnering

Beliggenhed
København

Areal/Omfang:
15.000 m²

Bygherre
Dansk Sygeplejeråd

Byggeår
2003 – 2005

Anlægssum
110 mio. kr

tnt ydelse
Totalrådgivning