Nyt fjernarkiv og museumsmagasin i Tåstrup

Magasinbygning og administrationsbygning

Nyt fjernarkiv og Museumsmagasin skal ligge i Høje Taastrup i en blandet bebyggelse med erhverv, institutioner og boliger. Byggeriet skal kunne rumme de pladskrævende magasinfunktioner og samtidigt forholde sig til områdets små og store byggerier i en bymæssig sammenhæng. Derfor er den åbne, mere aktive del af byggeriet – nemlig funktionsbygningen – placeret ud mod Erik Husfeldts vej og den lukkede magasinbygningen ligger langs med grundens østlige skel, så den bliver mindre dominerende.

Magasinet og funktionsbygningen har to helt forskellige byggeprogrammer og klimatiske krav og adskilles derfor arkitektonisk, materialemæssigt og visuelt.

Museumsmagasinet er et enkelt robust bygningsvolumen med en lukket betonfacade og en rektangulær lang og smal planløsning. Funktionsbygningen er disponeret effektivt som et kvadrat. Funktionsbygningen er et mere åbent byggeri, der skal fungere som arbejdsplads og modtage gæster til arkiverne. De åbne dele af udearealerne er trukket frem til Erik Husfeldtsvej, sådan at byggeriet kommer til at bidrage mest muligt til livet i byområdet.

Udearealer:
Disponeringen af de to bygninger opdeler udearealerne i et ankomstareal og et leveringsområde: Ankomstarealet ligger omkring indgangen til funktionsbygningen og er indrettet til gående, cyklende og personbiler. Der er direkte adgang via trappe fra Erik Husfeldt vej eller der er adgang i bil fra den fælles indkørsel.

Type
Ny magasinbygning og administrationsbygning

Beliggenhed
Tåstrup

Areal/Omfang:
7.200 m2

Bygherre
Københavns Kommune

Byggeår
Konkurrence 2016

tnt ydelse
Arkitektrådgivning