OK-Huset Lotte på Frederiksberg

Nyt plejecenter med 60 boliger og servicearealer

Bygningen er opført som et 8 etagers byggeri med parkeringskælder. Plejecenterets byggegrund er placeret mellem banelegemet, Roskildevej og den tilstødende boligbebyggelse.

Boligerne må af lydhensyn ikke vende ud mod banen, så de ligger alle mod øst og Borgmester Fichers Vej, mens servicearealer og fællesrum ligger samlet i 2 bygningsvolumener mod vest, dels for at trække dagslys ind på gangen og dels for at kunne arbejde mere kvalificeret med udearealerne. Der er p-kælder under hele bygningen.

I stueetagen findes de udadvendte funktioner som samlingssal, reception og festlokaler. 1. til 6. sal indeholder 3 boligafdelinger à 20 boliger med tilknyttet fælles opholdsrum og servicefunktioner. Taghuset indeholder fællesfunktioner som spa & wellness, frisør og fysioterapi.

Huset er opført i beton og med sto facade system. Vi har arbejdet med underinddelinger af facaden, som vil gøre det lettere at lokalisere den enkelte bolig og som bryder den store flade. Boligerne har hver 2 franske altaner mod hhv. sove- og opholdsrum. Stueetagen er beklædt med mørk tegl. Taghus og pergola og gavlenes sekundære trapper er et arkitektonisk sammenbindende element i kraft af mørke facadebeklædninger og konstruktioner.
På tagterrasse og fællesaltaner udføres værnene i hærdet glas. Glaskunstneren Ruth Campau har udarbejdet farveprojekt, hvor glasværnene farvesættes i en palet af grøn, lilla og gul.

Gangarealerne er udformet så varieret og oplevelsesrigt som muligt med dekorerede nicher i forskellige temaer. Der er opholdssted med siddeplads, dokumentationsniche med arbejdspult og informationsskærm, hvor pårørende kan orientere sig om dagligdagen og beboerne kan booke sig ind til arrangementer. Nichen mod syd indrettes som oplevelsessted for demente med indbyggede højttalere, hvor personalet kan indsætte lydbånd.

Huset er opført iht. energiklasse 2015.

Type
Plejeboliger, nybyggeri

Beliggenhed
Frederiksberg, Borgmester Fischers Vej

Areal/Omfang
ca. 7.100 m²

Bygherre
Frederiksberg Kommune og OK fonden

Byggeår
2011 – 2015

Anlægssum
88 mio. kr

Arkitekt
tnt arkitekter og Arkitektfirmaet MW

tnt ydelse
Arkitektrådgivning